Loading...

Biserica Sfântul Ilie

Biserica Sfântul Ilie din Târgu Neamț a fost construită între anii 1837-1842, la inițiativa și din străduința ctitorului Alexandru Teohari, ajutat de breaslă negustorilor şi cu efortul credincioșilor din târg și împrejurimi. Biserica a fost ridicată din piatră și cărămidă pe temelie solidă, în plan treflat cu ziduri groase, cu altarul și absidiile semicirculare, în stilul moldovenesc caracteristic vremii, având turnul clopotelor situat deasupra pridvorului.

În Săptămâna Pătimilor din anul 1864, a ars acoperişul bisericii, iar clopotele au fost puternic afectate. Refacerea acoperişului şi turnarea clopotelor noi s-a făcut în acelaşi an. Au fost îmbrăcate în argint icoanele mari de la catapeteasmă şi s-au confecţionat vase liturgice. Biserica a fost înzestrată cu o impresionantă catapeteasmă bogat sculptată în lemn de tisă, în stil baroc, poleită cu aur, cu icoane împărătești și candele de argint, cu trei clopote mari turnate în atelierele de la Mânăstirea Neamțului, precum și obiecte de cult de mare preț.

Între anii 1978-1980, la Biserica Sfântul Ilie s-au efectuat lucrări de demolare și retencuire, urmate de realizarea unor noi picturi interioare, în tehnica frescă, iar între anii 2008-2014, sfânta biserică a fost supusă unui amplu proces de restaurare și consolidare, cu modernizări de interior și înfrumusețarea icoanelor. Biserica a fost înzestrată cu multe cărți de slujbă, veșminte și obiecte de cult noi.

2017-11-03T19:19:28+00:00