Loading...

Biserica Sfântul Nicolae

   Biserica Sfântul Nicolae – din cartierul Humuleşti – a fost ridicată pentru prima dată în anul 1776, din lemn, pe temelie din piatră. Actuala construcţie datează din anul 1908, dar refăcută în totalitate în zilele noastre. În 2015 a fost resfințită pentru a marca și încununa lucrările de consolidare, extindere și reabilitare a aspectului interior și exterior al bisericii. Astfel, a fost construit un pridvor, au fost supraînălțate zidurile bisericii, turnurile și turlele au fost acoperite cu șarpante în stil ștefanian. Găsim o nouă catapeteasmă, sfinți pictați într-un stil impresionant, străni din stejar, biserica devenind astfel o bijuterie arhitecturală.

   În biserică se păstrează la loc de cinste câteva obiecte cu valoare deosebită: icoana „Maicii Domnului” din sec. al- XVIII-lea, un epitaf din aur şi argint adus din Rusia, un potir din argint aurit, o cruce în filigran îmbrăcată în argint.

2017-11-03T19:45:41+00:00