Loading...

Casa memorială Ion Creangă din Humulești

Casa memorială Ion Creangă din Humulești este un muzeu memorial înființat în casa în care s-a născut și a copilărit povestitorul român Ion Creangă în Humulești.

Ca stil de construcție se încadrează în specificul caselor de munte de la începutul secolului al XIX-lea. Clădirea este o construcție din bârne de lemn, cu acoperiș din șindrilă. Are două încăperi micuţe, o tindă şi o prispă. În interior se pot observa două încăperi organizate după specificul interiorului casei țărănești de la acea vreme, cu sobă mare cu cuptor de dormit şi sfoara cu motocei, covată pentru copilul mic, haine de sărbătoare, ladă și masă de zestre, laviță pentru șezători, icoane vechi, ștergare la ferestre, uneltele de țesut și tors, ceaslov și bustul scriitorului.

 În curtea casei-muzeu este prezentată o expoziție cu obiecte vechi de peste 100 de ani, care oferă indicii în privinţa stilului de viaţă, al ocupaţiilor tradiţionale şi meşteşugurilor ţăranilor români în secolul al XIX-lea.

Vieţii şi operei autorului este ilustrată prin expoziţia foto-documentară cu obiecte care au aparținut familiei Creangă,  documente de arhivă, scrisori, manuale şcolare, cărți poștale cu autograf, fotocopii ale manuscriselor, fotografii și 14 lucrări de grafică inspirate din “Amintiri din copilărie,,.

2017-11-03T21:34:18+00:00