Loading...

Casa memorială Veronica Micle

Unul dintre locurile care păstrează vie amintirea poetei Veronica Micle este casa memorială din Târgu Neamţ, construită în anul 1834, din lemn și cărămidă, în cel mai autentic stil românesc, cu tindă și trei încăperi la stradă. După ce a fost declarată monument istoric, a fost refăcută după planul original, cu mici modificări. Este mai înaltă și are cerdac, spre deosebire de cea veche care avea o prispă. Numai o singură fereastră se mai păstrează din vechea construcție.

Veronica Micle a copilărit aici. Casa a fost lăsată în posesia Veronicăi Micle ca zestre şi moştenire de la părinţii săi. În anul 1886, reședința este donată Mănăstirii Văratic, fiind folosită de maicile care primeau îngrijire la Spitalul din Târgu Neamţ. Ulterior, Mănăstirea Văratec a vândut casa. Imobilul a trecut pe la mai mulți proprietari, iar în anii 1980-1981 s-a ruinat complet.

Cele trei săli de expoziţie prezintă principalele momente din viaţa şi activitatea literară a poetei. De asemenea, se află și o copie din ipsos a măștii mortuare a poetului Mihai Eminescu.

Prima încăpere cuprinde mai multe vitrine, obiecte personale şi panouri care prezintă biografia poetei, prietenia dintre ea şi Mihai Eminescu, mărturii contemporane referitoare la personalitatea ei şi la creaţia sa literară. Sunt expuse fotocopii după manuscrise, corespondenţă, documente şi cărţi, care evidenţiază personalitatea şi talentul muzei eminesciene.

În cea de-a doua încăpere pot fi văzute piese de mobilier şi îmbrăcăminte, unele aparţinând familiei poetei, specifice celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea, ilustrând fidel ambianţa epocii.

A treia sală a expoziţiei recrează spaţiul de lucru al Veronicăi Micle, cu obiecte de valoare, iar piesa de rezistenţă este chiar biroul la care poeta a scris o parte din poeziile sale şi scrisorile către Eminescu.

În fața casei memoriale a fost amplasat, în anul 1998, un bust de bronz al Veronicăi Micle, sculptat de Damian Popa, fiul vestitului meșter popular Neculai Popa de la Târpești.

2017-11-03T21:38:40+00:00