Loading...
Locuri pe Valea Neamțului 2017-11-02T12:27:27+00:00

Simte o revărsare de lumină şi har în altarele de închinare ale bisericilor strămoşeşti care povestesc despre smerenie şi iubirea de Dumnezeu, în aceste locuri ale spiritualităţii şi liniştii interioare.

Prețuiește monumentele funerare, depozitare ale istoriei, credinţei şi al spiritului liber al celor care au luptat pentru neam.
Retrăieşte viaţa medievală între zidurile groase ale cetăţii, printre sălile ce evocă istoria glorioasă a Moldovei.

Recitește file de literatură în casele memoriale inspirate din specificul construcţiei vremii, unde se păstrează vie amintirea literaţilor, punând în lumină personalitatea acestora, printr-o seamă de valori sentimentale şi istorico-literare.

Vizitează un ambient ţărănesc, spiritual, unde biografia, ficţiunea şi emoţiile reflectă simplitatea, bunul simţ şi modestia proprie lumii lui Creangă.
Pornește într-o incursiune în lumea meşteşugurilor populare unice prin vechimea şi autenticitatea și a istoriei cu valorile sale arhitectonice și etnografice.

Locuri pe Valea Neamţului

PIPIRIG

Un sat cu oameni păstrători ai credinţei strămoşeşti, pe vechea moşie a Manăstirii Neamţ.

VÂNĂTORI

Un tezaur al culturii naţionale, cu monumente responsabile cu păstrarea trecutului, a moștenirii strămoșești și a spiritualității.

TÂRGU NEAMŢ

Un oraş istoric cu aşezări duhovniceşti, cu repere culturale şi istorice, cu frumuseți arhitectonice, creații de maturitate artistică care impresionează prin claritatea formelor și monumentalitate.

HUMULEȘTI

Aici poti trăi bucuria amintirilor din copilărie şi întâlni mărturii autentice ale gospodăriei moldovenesti.