Loading...
Obiective cultural-istorice 2017-11-06T07:43:56+00:00

Biserica de lemn din Pipirig

   Denumită Catedrala Munţilor, biserica de lemn din Pipirig poarta hramul Sfântului Nicolae, făcătorul de minuni. Este o biserică monument istoric, o biserică veche, din lemn, cu o valoare arhitecturală, imagine fidelă a trăiniciei.    Pe la anul 1680, pe vechea moşie a Mănăstirii Neamţului, călugării au construit o capelă de [...]

Biserica Sfântul Nicolae

   Biserica Sfântul Nicolae - din cartierul Humuleşti - a fost ridicată pentru prima dată în anul 1776, din lemn, pe temelie din piatră. Actuala construcţie datează din anul 1908, dar refăcută în totalitate în zilele noastre. În 2015 a fost resfințită pentru a marca și încununa lucrările de consolidare, [...]

Biserica Adormirii Maicii Domnului

   Prima mențiune documentară despre Biserica Adormirii Maicii Domnului din Târgu Neamț datează din timpul domnitorului Gheorghe Ștefan. Construită din lemn pe temelie de piatră, nu a rezistat decât până în prima jumătate a secolului XVIII-lea, fiind deteriorată şi rectitorită de domnitorul Moldovei, Grigore II Ghica. Biserica refăcută de Grigore [...]

Biserica Sfântul Gheorghe

   Biserica Sfântul Gheorghe, monument istoric, cea mai veche între cele opt biserici ale Târgului Neamţ, a fost multă vreme catedrală oraşului şi reşedinţa de protoierie. Sfânta biserică s-a construit de Chiriac Braşoveanu, din piatră şi cărămidă, acoperită cu tablă, în stil ştefanian, cuprinzând în corpul ei şi clopotniţa. Zidirea [...]

Biserica Sfântul Ilie

Biserica Sfântul Ilie din Târgu Neamț a fost construită între anii 1837-1842, la inițiativa și din străduința ctitorului Alexandru Teohari, ajutat de breaslă negustorilor şi cu efortul credincioșilor din târg și împrejurimi. Biserica a fost ridicată din piatră și cărămidă pe temelie solidă, în plan treflat cu ziduri groase, cu [...]

Biserica Sfinţii Voievozi

Biserica Sfinţii Voievozi din Târgu Neamț a fost construită în 1837 din piatră şi cărămidă, cu ziduri groase de 1,7 m, în imediata apropiere a bisericii vechi, armeană. La exterior avea trei turle din cărămidă, acoperite cu draniţă, ca şi biserica. Construcţia acoperea 210 mp, fiind înconjurată de o curte [...]

Schitul Vovidenia

 Schitul Vovidenia din Vânători este locul de jertfă a vieţii smerite şi singuratice a călugărilor şi pustnicilor. Denumită "Altarul din Poiana Liniştii", aici era fiind locul de întâlnire şi trăire duhovnicească a mai multor călugări, pentru mai multă interiorizare în rugăciunea inimii. La Vovidenia a petrecut mult timp scriitorul Mihail [...]

Mănăstirea Neamț

   Mănăstirea Neamț, considerată "Ierusalimul ortodoxiei romane" are cea mai veche frescă murală exterioară cu reprezentarea în scene a Facerii lumii, o icoană făcătoare de minuni, de factură bizantină, a Maicii Domnului şi una dintre cele mai vechi biblioteci din țară, cu peste 18000 volume, care au reprezentat premisele culturii [...]

Mănăstirea Secu

Mănăstirea Secu din Vânători se aseamănă cu o cetate medievală, cu ziduri groase, turnuri de apărare şi turle asemeni unor sulite uriaşe, fiind una dintre cele mai vechi așezăminte monahale din munții Neamțului. Mănăstirea Secu a constituit un factor activ în dezvoltarea culturii romaneşti, aici existând o şcoală fondată de [...]

Schitul Sfântul Mina

Schitul Sfântul Mina din Târgu Neamţ este un aşezământ construit în câmpie, un schit aparţinând mănăstirii Sihăstria. Vechea bisericuţa din lemn şi cele câteva chilii au avut un istoric zbuciumat. În urma decretului 410/1959, schitul a fost desfiinţat, călugării au fost alungaţi, clădirile pentru chilii dărâmate, iar biserica a fost [...]

Muzeul de Istorie şi Etnografie

Clădirea Muzeului de Istorie şi Etnografie este monument de arhitectură şi a fost construită între anii 1852-1853. Pe vremea când funcţiona ca Şcoala Domnească, în această clădire au învăţat Ion Creangă şi Vasile Conta. Muzeul ca instituţie a luat fiinţă în anul 1957 cu ocazia aniversării a 500 ani de [...]

Cetatea Neamţ

Cetatea Neamţ face parte din categoria monumentelor medievale de valoare excepţională din România, putând fi considerată fortificaţia cea mai bine păstrată din Moldova, ca exemplu al concepţiei strategice de la sfârşitul secolului al XIV-lea, în momentul apariției pericolului otoman, dar şi al sistemului unitar de apărare a Ţării, desăvârşit în timpul [...]

Muzeul Sătesc

Vechea şcoală domnească, construită de Arhimandritul Chiriac Nicolau în perioada 1895 – 1897, a devenit astăzi un muzeu sătesc din Vânători, ce reuneşte valoroase materiale etnografice, de artă populară, tipărituri, numismatică şi materiale arheologice. Colecția muzeală a rezultat din activitatea plină de dedicare şi dăruire a profesorului de istorie Constantin [...]

Casa memorială Veronica Micle

Unul dintre locurile care păstrează vie amintirea poetei Veronica Micle este casa memorială din Târgu Neamţ, construită în anul 1834, din lemn și cărămidă, în cel mai autentic stil românesc, cu tindă și trei încăperi la stradă. După ce a fost declarată monument istoric, a fost refăcută după planul original, [...]

Muzeul Mihail Sadoveanu

Muzeul Mihail Sadoveanu îşi are locul într-o fostă reşedinţă vlădicească construită în anul 1937 de Mitropolitul Bucovinei, Visarion Puiu, cu scopul de a-şi petrece anii bătrâneţii. Vremurile i-au fost potrivnice, astfel că mitropolitul a fost exilat după 1944. Ulterior plecării mitropolitului în exil, Mitropolia Moldovei i-a oferit casa scriitorului Mihail [...]

Monumentul Eroilor

În parcul din fața Bisericii Sfântul Nicolae din Târgul Neamț, se află Monumentul Eroilor, ridicat în anul 1926, în cinstirea eroilor nemțeni căzuți în Marele Război pentru Întregirea Neamului din perioada 1916 – 1919. După cel de-al Doilea Război Mondial, în acelaşi perimetru al parcului a fost ridicat și un [...]

Monumentul Vânătorilor de Munte

Monumentul Vânătorilor de Munte este situat pe o terasă creată artificial pe Culmea Pleşului, la o altitudine de 491 m, în oraşul Târgu Neamţ, deoarece aici, între 1916-1917, a fost fondat primul corp de Vânători de munte de către regele Carol al II-lea. Acesta a inaugurat şi monumentul în 1939. [...]