Loading...

Schitul Sfântul Mina

Schitul Sfântul Mina din Târgu Neamţ este un aşezământ construit în câmpie, un schit aparţinând mănăstirii Sihăstria.

Vechea bisericuţa din lemn şi cele câteva chilii au avut un istoric zbuciumat. În urma decretului 410/1959, schitul a fost desfiinţat, călugării au fost alungaţi, clădirile pentru chilii dărâmate, iar biserica a fost folosită ca magazie de cereale și grajd, până a ajuns să se dărâme.

În 1990 s-a luat iniţiativă reînfiinţării schitului. Locul unde fusese micul aşezământ monahal s-a găsit datorită fântânii ce rămăsese în acel loc, înfruntând vitregia vremurilor. O mare contribuţie la ridicarea construcţiilor schitului au avut-o credincioşii din zonă.

Astfel, s-a format obştea schitului, s-a construit şi s-a pictat paraclisul. Catepeteasma din lemn de stejar, este sculptată, ca şi stranele, de meşteri din Vânători.

În anul 2003, datorită faptului că foarte mulţi credincioşi, atraşi de frumuseţea slujbelor călugăreşti, veneau la schit, s-a început construirea unei biserici mari, cu hramul Sfântul Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon.

 

2017-11-03T20:31:19+00:00